Viết kịch bản phim truyền hình – nghề hái ra tiền

Hơn 400 triệu đồng là thu nhập từ công việc viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập của một nhà văn ở TPHCM trong năm qua.

Leave Comments

0902625099
0902625099